"Punch the clock"

 

Punch the clock? De senere årene har norske flygeledere måtte registrere de operative timene man jobber, slik at man kan...

Posted by Norsk Flygelederforening on 30. april 2017

Årsmøte 2017

 

I dag ble NFFs årsmøte avholdt på Gardermoen Airport Hotel. I tillegg til de vanlige agendapunktene knyttet til...

Posted by Norsk Flygelederforening on 24. mars 2017

Natca.no angrepet av "Ransomware"

Serveren hjemmesidene våre ligger på har blitt angrepet av et nytt Ransomware, som til nå har fått navnet "MOTD Ransomware". Hackeren krever 10 BitCoins for å frigi koden, men selv med betaling er det ingen garanti for at sidene faktisk låses opp. Vi har backup av selve hjemmesiden, men inhold som krever pålogging har beklageligvis ikke blitt med i backup-rutinene. Webmaster jobber nå med å gjenopprette dette innholdet fra NFFs digitale arkiv, mens vi håper på at noen knekker koden. Vi beklager de ulemper dette medfører.

Eksperter, som grunnleggeren av ID-Ransomware, har blitt oppmerksomme på dette viruset og er på jakt etter mer informasjon:

Gjenåpning av diskusjonsforum

 

Webmaster har nå test-åpnet et diskusjonsforum med prøvetid. For å få tilgang til innleggene må det naturligvis logges inn. Det er kun én kategori for øyeblikket, men det får man organisere etter hver som diskusjonene utarter seg. Lykke til!

Memorandum of Understanding

 

 

Den 31. mai 2016 samlet foreningene som representerer flygeledere i Storbritannia og Gibraltar, Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island seg i Reykjavik for å signere  "Memorandum of Understanding" (MoU).

Undertegning av MoU gir et tydelig standpunkt om samarbeid på tvers av grensene på foreningsnivå for å sikre at flysikkeret alltid er hovedfokus i ATM-bransjen og for å forsikre om at det ikke oppstår sosial dumping innen flygelederyrket i ATM-markedet.

Partene i denne MoU står samlet og har et felles mål: Sikkerhet først! Alltid! Sosial dumping i ATM-bransjen forringer sikkerhet!

Flyoperativt Forum 2016

Også i 2016 var NFFs Faglige Utvalg representert ved Flyoperativt Forum (FoF) på Gardermoen. Grunnet en økning i deltageravgift har vi redusert antallet deltagere de siste årene, men føler at vi får utbytte av å delta også med færre deltagere. 

Flyoperativt Forum er en bra arena for å tilegne seg informasjon om hva som skjer på tvers av virksomhetene innen luftfart, både i Norge og internasjonalt. I tillegg gjør de sosiale arrangementene under FoF det mulig å danne bekjentskaper man ikke ellers kommer i direkte kontakt med i sitt daglige virke som flygeleder i Norge. 

Tilfreds med lønnsoppgjøret

Anne Mari Bratten (Spekter) og Robert Gjønnes (Foto: Bendik Heggelund)

 

Robert Gjønnes avbildet sammen med Spekters Adm. Dir, Anne Mari Bratten, mens de signerer avtalene.

Basert på rådende forhold, er Gjønnes tilfreds med årets tariffoppgjør. Gjønnes peker særlig på enkelte viktige punkter:

Vi fikk beholde sikringsbestemmelsene, og elementer av seniorpolitisk karakter er innlemmet i avtaleverket. - Robert Gjønnes

Sider