SHT

Abonner på SHT nyhetsstrøm
Undersøkelser og rapporter
Oppdatert: 14 min 29 sek siden

Rapport om luftfartsulykke nord av Halden 17. mai 2016 med Piper Aircraft, Inc. PA-28R-200, LN-AAM

fre, 14/07/2017 - 09:09
Flyet havarerte i et skogkledd område øst for Torsnes flyplass. Fartøysjefen, som var eneste person om bord, ble funnet omkommet like ved flyvraket. Havariet skjedde som følge av at fartøysjefen ble rammet av en akutt medisinsk tilstand som førte til at han døde om bord i fly...

Rapport om luftfartsulykke på Stavanger lufthavn, Sola 5. juli 2016 med Sikorsky S-92A, LN-OND, operert av Bristow Norway AS

fre, 23/06/2017 - 12:02
Under taksing på helikopteroppstillingsplattformen Apron 7, traff helikopterets hovedrotorblader taket på en parkert lastebil. Alle fire hovedrotorblader ble ødelagt. To personer ble lettere skadet. Havarikommisjonens undersøkelse har avdekket flere faktorer som bidro til luf...

Undersøkelse av luftfartsulykke ved Elverum flyplass Starmoen

tir, 06/06/2017 - 09:42
27. mai 2017 fløy instruktør og elev introduksjonstur nr. to og eleven var ment å skulle få "være med på rorene" under innflyging/landing. Eleven feilhåndterte høyderorskontrollen. Flyet landet hardt og fikk betydelige skader i neseseksjonen. Verken instruktøren eller eleven ble ...

Rapport om luftfartsulykke ved Sandane lufthamn, Anda, 23. oktober 2016 med Scheibe Bergfalke IV, LN-GLN

tir, 16/05/2017 - 09:03
Under innflyging til flyplassen, 23. oktober 2016, nådde ikke seilflyet frem til rullebanen og landet på sjøen. Fartøysjefen, som var alene om bord, ble ikke skadet. Han ble hentet med båt. I tillegg til saltvannsskader oppsto det skader i buken på seilflyet. Uventet synk,...

Undersøkelse av luftfartsulykke i Bergen havn

tor, 11/05/2017 - 12:26
10. mai 2017 var et engelskregistrert helikopter av typen Airbus Helicopters AS 350 B3 med tre personer ombord i ferd med å skulle lande på helikopterdekket på en yacht, da det tapte kontroll og styrtet i sjøen. Helikopteret var utstyrt med flytemidler og ble liggende opp ned i s...

Rapport om alvorlig luftfartshendelse, Reinsvoll flyplass, Oppland 23. januar 2016 med Cessna 172S, LN-AGT

tor, 11/05/2017 - 09:20
Kort tid etter avgang fra Reinsvoll flyplass 23. januar 2016, fløy en fartøysjef, som kun var kvalifisert for flyging under visuelle flygeforhold (VMC), inn i instrumentforhold (IMC) og var nær ved å tape kontroll på flyet. Fartøysjefen lyktes ikke å returnere til flyplassen. Det...

Undersøkelse av luftfartsulykke ved Ångårdsvatnet i Oppdal kommune, Sør Trøndelag

ons, 10/05/2017 - 12:46
Den 26. februar var LN-DLH underveis fra Ålesund lufthavn (ENAL) til Røros Lufthavn (ENRO) i en høyde av ca. 9000 ft. En stund etter passering av Molde oppstod et smell og vibrasjoner i motoren som medførte at fartøysjef valgte å nødlande på Ångårdsvatnet som var islagt. På grunn...

Rapport om luftfartsulykke på Bardufoss lufthavn 28. September 2016 med Cessna 182T, LN-TRE

tir, 09/05/2017 - 09:00
I forbindelse med skoleflyging 28. september 2016, landet flyet hardt. Det oppsto skader i understell og brannskott. Ingen av de tre om bord ble skadet.

Undersøkelse av luftfartsulykke, Øyeren ved Enebakk, Akershus

tor, 04/05/2017 - 14:25
Den 17. april 2017 hadde fartøysjefen planlagt å trene på landinger på vann i sør-vestre del av Øyeren. SE-XUG var påmontert flottører. Under landing, rett før flottørene traff vannet, merket fartøysjefen at vinden var sterkere enn han hadde regnet med. Landingen ble ustabil, fly...

Rapport om alvorlig luftfartshendelse på Bergen lufthavn Flesland 31. august 2015 med Piper PA-28-161, LN-BGQ

ons, 19/04/2017 - 10:20
En elev skulle gjennomføre en soloflyging som et ledd i utdannelsen til privatflyger. Rett etter avgang sviktet motoren, men eleven greide å lande og stoppe på den gjenværende delen av rullebanen. Årsaken til motorproblemene var at sylindertoppen på sylinder nr. 3 hadde delt seg....

Report on serious incident at Bergen Airport Flesland, Norway on 31 August 2015 with Piper PA-28-161, LN-BGQ

ons, 19/04/2017 - 10:18
A student pilot was about to conduct a solo flight as part of his PPL(A) education. The engine failed right after departure. The student was able to land and stop on the remaining runway. The cylinder head on cylinder no. 3 had split along the entire circumference, causing the en...

Undersøkelse av luftfartsulykke på Skien lufthavn Geiteryggen (ENSN)

man, 10/04/2017 - 12:29
Under avbrutt landing 6. april 2017 tapte fartøysjefen kontroll på LN-ACG og havarerte på rullebanen. ingen personskade, men begge vingene ble betydelig skadet i tillegg til skader på understell og propell.