Ansattvalg 2017

Se vedlagte notat i anledning valget av ansattrepresentanter til Avinors konsernstyre.

Valget er hemmelig og skal foregå elektronisk. Alle som er ansatt i Avinor-konsernet vil få en e-post til sin jobbadresse med informasjon om valget og lenke for å avgi stemme fra Netigate 11. september 2017. Dersom du ikke har tilgang til å avgi stemme elektronisk må du gi beskjed til din nærmeste leder.

Stemmeperioden er fra 11. til 25. september kl. 23:59.

Med bakgrunn i de mange tunge og viktig prosessene som Avinor skal gjennom de kommende årene er det viktig med godt kvalifiserte ansattrepresentanter i Avinor konsernstyre. NTL og NFF har alltid kommunisert godt i anledning slike prosesser, og det har vi gjort også denne gangen.

Det skal velges tre styremedlemmer og tre varamedlemmer. Navnene føres opp i den rekkefølge de foreslås valgt. 

 
Styrene i NTL og NFF ønsker med dette å oppfordre alle våre medlemmer til å stemme på listen med følgende tre personer som ansattrepresentanter i Avinors konsernstyre (se vedlegget). I tillegg er våre 3 vara satt inn. 
 
Det er viktig at dere stemmer på vår liste da det kan være ett fåtall stemmer som avgjør hvilken liste som får representantene. Dette er meget viktig for oss alle. Gode kandidater kan gjøre en betydelig forskjell i styrearbeidet.
 
God valg!