Ansattvalget avsluttet

Ansattvalget er avsluttet og våre foreslåtte kandidater kom inn med god margin:

Olav Aadal, NFF
Grete Ovnerud, NFF
Per Erik Nilsen, NTL
Heidi Sørum, NTL

Første vara er Ingrid Synnøve Brenderyen, Stafo luftfart.

Takk til alle de som stemte og gratulerer med valget til representantene!

Styret