Årsmøte overstått

Tags: 

 

Styret ønsker å takke alle tillitsvalgte, lokale medlemmer, faglig utvalg og ikke minst pensjonister for at dere stilte opp under NFFs årsmøtemiddag.

Første dag av årsmøtesamlingen ble i sin helhet viet til opplæring av tillitsvalgte. Hovedtemaet var å få kontroll på begrepene som benyttes i Overenskomst og Arbeidsmiljøloven. Arbeidsrytme, Arbeidsplan, Ønsketurnus, Hjelpeturnus og Friperiodeplan. Styret jobber i disse dager med å sammenfatte en opplæringspakke til bruk ute på enhetene, den vil bli sendt ut så snart den er klar.

Årsmøtet ble gjennomført uten de store kontroversene. Avstemmingen om kontingent ble avgjort med kun 2 stemmer, men for øvrig var det stor enighet blant de tillitsvalgte. Vi benytter anledningen å takke avtroppende styremedlemmer for solid innsats gjennom 4 år, Kathrine Nerem og Aslak Tollefsen. Samtidig ønsker vi velkommen to nye styremedlemmer, selv om de absolutt ikke er nye i NFF-sammenheng, Grete Ovnerud og Thomas Kolbeinsen.

Den siste samlingsdagen, foruten den allerede nevnte årsmøtemiddagen, var dedikert til faglige tema. Faglig Utvalg jobber som alltid med tunge saker med høy faglig integritet. De tillitsvalgte fikk med stor interesse høre om siste nytt innen blant annet RPAS/Ubemannede Droner og neste generasjon ATM-system.

(Dersom noen tok bilder under Årsmøtesamlingen og ønsker å vise de frem, tas de imot med takk. Bilder sendes til kaven@natca.no)