Årsmtøte 2018: Hovde Gård 8.-11. mars

Tags: 

Velkommen til Årsmøte 2018

Årsmøtesamlingen finner sted på Hovde Gård på Brækstad, utenfor Ørland. Styret ser frem til å treffe alle tillitsvalgte igjen, og håper på en fin årsmøtesamling.

Vi ber om at tillitsvalgte møter opp på Værnes Lufthavn senest kl 10:30 torsdag 8. mars.