Avinor vant konkurransen om Torp

Sandefjord Lufthavn AS og Avinor Flysikring AS er enige om levering av flygeledertjenester de neste fem årene.

I følge en pressemelding fra Avinor, har Avinor Flysikring lagt ned en betydelig innsats for å levere et best mulig tilbud. De siste årene har Avinor-konsernet gjennomført et moderniseringsprogram for å effektivisere virksomheten og kunne tilby en best mulig og konkurransedyktig tjeneste til både flyselskaper og lufthavner. 

- I tillegg til vårt omfattede arbeid med modernisering, er det ingen tvil om at konkurransen har skjerpet oss. Vi har funnet gode løsninger for å kutte kostnader og effektivisere virksomheten. Det har vært krevende, og både ansatte og deres foreninger i Avinor Flysikring har bidratt til at vi nå har vunnet denne kontrakten, forklarer Kirsebom. 

- Vi er svært tilfreds med utfallet av denne prosessen. Interessen fra europeiske selskap har vært større enn forventet. Det er helt avgjørende for flyplassens videre utvikling at vi har fått til en reell konkurranse om levering av disse tjenestene som har medført en betydelig reduksjon i prisen, sier Gisle Skansen, administrerende direktør ved TORP Sandefjord Lufthavn. 

 

NFF har aldri vært bekymret for konkurranse fra utenlandske aktører. Den kvaliteten det er på de leveransene fra norske flygeledere hva gjelder sikkerhet, regularitet og pris gjør at vi kommer til å vinne eventuelle anbud som måtte komme.

Dette har NFFs leder, Robert Gjønnes, uttalt flere ganger i media de siste årene.