Communicating for Safety

Den 21 til 24 mars deltok Halvar Myrseth fra Faglig Utvalg på "Communicating for Safety", en flysikkerhetskonferanse som arrangeres årlig av vår søsterorganisasjon National Air Traffic Controllers Association (NATCA) i USA.

Årets utgave ble arrangert uken etter IFATCA Annual i Las Vegas. Vedlagt er link til den fyldige rapporten Halvar har produsert i etterkant av konferansen (krever innlogging).

http://natca.no/arkiv/2016/05/moterapport-cfs-2016-las-vegas