"En nyttig og bærekraftig norsk luftfart"

Dette er tittelen på NHO Luftfarts siste brosjyre om viktigheten av Luftfart i det norske samfunn, som kan lastes ned i sin helhet her.

Luftfarten er en viktig motor for den økonomiske veksten i Norge. Én krone skapt i luftfarten gir 5 kroner og 60 øre i økt brutto nasjonalprodukt. Én ansatt hos oss gir 4,4 ansatte i norsk økonomi. I denne rapporten kan du lese om hvordan andre næringer er avhengig av luftfarten for å vokse, og at luftfarten gjør andre næringer mer lønnsomme.

Luftfarten er en bærebjelke for det norske samfunnet. Flytransport er langt viktigere for samfunnsutviklingen i Norge enn de fleste andre land, på grunn av spredt bosetning og lang avstand til våre viktigste eksportmarkeder. Gode flyforbindelser skaper økt økonomisk vekst. 1 krone skapt i luftfarten øker verdien av brutto nasjonalproduktet med 5,6 kroner, viser nye beregninger.

I sammenhengen kan det nevnes at vi er 38 flere flygeledere i dag sammenlignet med 2005 - en økning på ca 7%. 7% flere flygeledere har altså håndtert en trafikkøkning på 58%. En tankevekker?