Flyoperativt Forum 2016

Også i 2016 var NFFs Faglige Utvalg representert ved Flyoperativt Forum (FoF) på Gardermoen. Grunnet en økning i deltageravgift har vi redusert antallet deltagere de siste årene, men føler at vi får utbytte av å delta også med færre deltagere. 

Flyoperativt Forum er en bra arena for å tilegne seg informasjon om hva som skjer på tvers av virksomhetene innen luftfart, både i Norge og internasjonalt. I tillegg gjør de sosiale arrangementene under FoF det mulig å danne bekjentskaper man ikke ellers kommer i direkte kontakt med i sitt daglige virke som flygeleder i Norge. 

I år deltok Axel Knutsen, Halvar Myrseth og Robin Aarnhus fra NFF. 
Vedlagt er rapporten de produserte i etterkant:

http://natca.no/arkiv/2016/05/moterapport-flyoperativt-forum-2016