FU deltok i World ATM Congress

8 og 9 mars 2016 deltok Faglig Utvalg på World ATM Congress i Madrid. 

Årets utgave av World ATM Congress ble innholdsrik, og Faglig Utvalgs medlemmer ble holdt aktive med seminarer, presentasjoner og teknologidemonstrasjoner fra tidlig morgen til messens slutt hver dag.

På messen var fjernstyrte tårn fremtredende  og vi opplevde at  leverandører av løsninger for fjernstyrte tårn har utviklet seg.  Det er tydelig at konkurransen er høy, og det er store summer penger i spill på verdensbasis på dette området. Besøket var stort hos disse leverandørene, også Avinor og Kongsberg Gruppen, under produktnavnet Ninox var godt besøkt. Dette selv om man dessverre kunne konstatere at man ikke hadde mye å vise frem på den tekniske siden, da dette ikke er ferdig utviklet ennå. (Indra Navias tårnløsning som vi omtaler i denne rapporten var det eneste av substans de viste frem) NFF ser frem til en mer moden fremstilling av Nimoxs løsning for verdens aktører i fremtiden.

Besøket i år var lærerikt, og vi føler vi sitter igjen med ett bra resultat. Vi har dessverre registrert at enkelte seminar og foredragsholdere på enkelte tema hadde lite nytt å komme med siden 2015, og dette er noe som vi vil ta med oss når vi skal planlegge en eventuell deltagelse i 2017, med tanke på hvordan vi fordeler tiden vår når vi er på arrangementet. Dette for å få mest mulig ut av vår deltagelse.

Faglig Utvalg tar gjerne imot innspill hvis det er tema medlemmer ønsker mer informasjon om, og selvsagt også om det er tema, ting, teknologi med mer man ønsker at vi skal ha fokus på i årene som kommer. Det er ikke gitt at World ATM Congress vil være arenaen vi kan eller vil delta på til all fremtid, og vi vurderer fortløpende hvilke fora vi får mest igjen for vår innvestering i tid og penger. 

Vedlagt ligger rapporten som er produsert av FU i etterkant, denne er også på vei til enhetene i papirutgave.

https://drive.google.com/file/d/0B_KtCS2IRAC_dFZsRDM4czJNR3M/view?usp=sh...