Konkurranse, Rygge og Torp

FOTO: BERIT ROALD NTB SCANPIX

 

Torp og Rygge har gått ut med en prekvalifisering der potensielle leverandører skal melde sin interesse for å drive flysikringstjenester.

Flysikringstjenester inkluderer Tårntjenesten og Flynavigasjonstjenesten. Innflyvingstjenesten er ikke omfattet av denne utlysningen.

Kunngjøringen er publisert via Doffin, og kan leses her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2016-279328