Lønnsoppgjør 2013

Protokollene og lønnstabellen er nå publisert! De finner du i oversikten på forsiden eller ved å åpne http://natca.no/overenskomst

NFF leder Robert Gjønnes
Mellomoppgjøret 2013 ble et moderat oppgjør, hvor NFFs medlemmer fikk det samme som samfunnet ellers, og det er vi tilfreds med. Vi opplevde forhandlingene med Avinor i forbindelse med mellomoppgjøret 2013 som positive, og det tar vi med oss videre i det viktige arbeidet som ligger foran oss den nærmeste tiden.

 


 

 -NFFs leder, Robert Gjønnes