Luftfartstilsynet avklarer at «Field in sight» ikke er påkrevd for majoriteten av flyginger

I desember 2015 kontaktet NFFs Faglige Utvalg Luftfartstilsynet etter at flere medlemmer hadde stilt spørsmål om AIC N 58/00. Den omtaler at IFR flygninger som skal utføre visuelle innflyginger må ha flyplassen i sikte (field in sight) før klarering til slik innflying kan gis. (Referanse til BSL D 1-11) Tidligere var dette som kjent også omtalt i RFL I kapittel 6.

Ved innføringen av ICAO DOC 4444 som norsk regelverk gjennom BSL G 8-1 forsvant kravet om flyplassen i sikte fra ATM regelverket i Norge. 

NFF kontaktet Luftfartstilsynet, da Faglig Utvalg tolket de norske og EASA reglene slik at majoriteten av IFR flygninger i dag flys i henhold til EU-OPS og ikke BSL D, og at AIC N 58/00 derfor følges av svært få aktører. 

I et svarbrev fra Luftfartstilsynet informerer de om at Faglig Utvalgs antagelser stemmer og at de vil vurdere å fjerne AIC N 58/00 ved neste revisjon og heller fange opp de aktørene som faktisk følger BSL D gjennom andre kanaler.

Hvem er det da som faktisk trenger å melde «Field in sight» i Norge pr dags dato:  

1. Statsluftfart - f.eks toll, SAR, brannslukking, kystvaktflyging

2. «Annex 2 luftfartøy»  -  bl.a. amatørbygde fly og «veteranfly». 

Hvor stor del av BSL D som følges av militær luftfart vil bli forsøkt avklart av Faglig Utvalg via Avinor eller mot Forsvaret direkte. 

Faglig Utvalg vil følge opp problemstillingen med at majoriteten av våre kunder følger EASA- regelverk, mens vi har noen få nasjonale unntak, på generell basis opp mot både Avinor og Luftfartstilsynet i tiden fremover. Vi har allerede oppdaget minst ett annet område med potensielle utfordringer. 

Korrespondanse mellom NFF og Luftfartstilsynet er linket under artikkelen.