Mellomoppgjøret 2015 i havn

Man har kommet til enighet med Avinor Flysikring i mellomoppgjøret 2015.


På lik linje med samfunnet ellers (etter den såkalte «frontfagsmodellen») har man blitt enig om en lønnsøkning på 2,7%. Forhandlingene med Avinor Flysikring har vært effektive og konstruktive, og NFF har selv hatt stor påvirkning på innretningen av disse nye lønnsmidlene, noe vi vil si oss fornøyd med.

Den spesifikke innretningen vil det komme mer informasjon om senere, men  - kanskje ikke overraskende - følger mellomoppgjøret 2015 seg inn i rekken av tradisjonelle lønnsoppgjør for våre medlemmer hva gjelder modell for innretning.

Protokoller vil bli lagt ut senere i kveld.