Memorandum of Understanding

 

 

Den 31. mai 2016 samlet foreningene som representerer flygeledere i Storbritannia og Gibraltar, Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island seg i Reykjavik for å signere  "Memorandum of Understanding" (MoU).

Undertegning av MoU gir et tydelig standpunkt om samarbeid på tvers av grensene på foreningsnivå for å sikre at flysikkeret alltid er hovedfokus i ATM-bransjen og for å forsikre om at det ikke oppstår sosial dumping innen flygelederyrket i ATM-markedet.

Partene i denne MoU står samlet og har et felles mål: Sikkerhet først! Alltid! Sosial dumping i ATM-bransjen forringer sikkerhet!