Norge ligger godt an på "Unit Rate"

"Unit rate" er en standardisert sats som flyselskapene betaler for å fly i luftrommene. Prisen fastsettes av tjenesteleverandør, og en prisliste publiseres månedlig fra Eurocontrol her.

For oktober 2015 er Norges unit rate €45,99. Til sammenligning er prisen i Sverige og Danmark hhv. €64,95 og €63,26. Dyrest er det å fly i Sveits, England og Tyskland med unit rate på rundt €100. Blant de billigste finner vi Georgia, Irland, Malta og Latvia med unit rates på under €30.

Den svake kronen mot euroen bidrar til å senke den norske prisen sammenlignet med Eurosonen, men den lave prisen er også et resultat av høyt kostnadsfokus i Avinor.