Praktisk bruk av hjemmesiden

Velkommen til NFFs nye ansikt på internett.

Siden har knapt nok vært på internett i en halv uke, men allerede har svært mange tatt en titt på siden og over 60 medlemmer har registrert seg på nytt. Dette varmer en webmasters hjerte.

Her følger en kort innføring i litt praktisk bruk av hjemmesiden.

1. Arkiv

Du finner NFFs korrespondanse i Medlem-fanen øverst på siden. Alle inn- og utgående brev søkes arkivert her, slik at du som medlem har mulighet til innsyn i hva som foregår i foreningen. Du finner også andre relevante dokumenter, for eksempel overenskomsten og lignende, i medlemsfanen. En oppsummering av de siste arkiveringene finner du øverst på forsiden. Når du er inne på en oversikt (for eksempel Overenskomst) kan du klikke på Særavtale for å velge å bare se Særavtalene. Dersom du klikker på tittelen til et av innleggene i arkivet kan du finne mer informasjon om innlegget. Noen brev er svar på andre brev, og da skal du kunne se hvilket innlegg det er en oppfølging av. Ikke alle koblingene er gjort, så hvis du kommer over noen som mangler - gi gjerne beskjed!

2. Kommentarer

Ved å klikke på tittelen til innlegg, enten det er nyhetsartikler eller overenskomster, finner du et kommentarfelt nederst. Det er kun innloggede medlemmer, kontrollert opp mot medlemsregisteret ved registrering, som har adgang til å kommentere eller å lese andres kommentarer, men vi anbefaler likevel at du tenker gjennom hva du skriver i kommentarene. Merk at kommentarene vil bli vist med fullt navn, og en oppsummering av de siste kommentarene finnes øverst på forsiden. For andre diskusjoner, bruk gjerne det gjenopplivede diskusjonsforumet tilgjengelig på samme adresse som før - http://natca.no/forum - her er innleggene litt mer anonymisert og en kan diskutere hva som helst.

Flygelederen er nå mer integrert med nettsiden og fritt tilgjengelig på internett via Issuu.com

Til høyre er også en mini-kalender som viser nylige og kommende hendelser styret deltar på. Listen er naturligvis ikke uttømmende, men gir et lite innblikk i hva styret bruker tiden til. Her kan du via kommentarfeltet foreslå hva styret skal ta opp under for eksempel ID-møter med Avinor.

Styret håper den nye hjemmesiden kan være av nytte for medlemmene, og inviterer til dialog gjennom for eksempel kommentarfeltene. Vi håper også at det nå er enklere å holde seg oppdatert på hva styret holder på med, gjennom enklere og mer oversiktlig tilgang til korrespondanse, overenskomster og aktiviteter styret deltar i.