Presentasjon fra Pensjonsseminaret

NFF vil takke for et vel gjennomført Pensjonsseminar 6. mars 2017

Vedlagt er presentasjonen fra seminaret.