Prolongering av "72%-avtalen"

Som en konsekvens av at "Livsfaseprosjektet" ikke ble ferdigstilt innen den avtalte fristen, er det naturlig at gjeldende særavtale forlenges inntil Livsfaseprosjektet er sluttført. Partene er enige om at avtalen forlenges frem til 1.8.2016.

Avtalen finnes som en særavtale under Overenskomsten i NFF Håndbok. Protokoll om prolongering fins i arkivet.