Tilfreds med lønnsoppgjøret

Anne Mari Bratten (Spekter) og Robert Gjønnes (Foto: Bendik Heggelund)

 

Robert Gjønnes avbildet sammen med Spekters Adm. Dir, Anne Mari Bratten, mens de signerer avtalene.

Basert på rådende forhold, er Gjønnes tilfreds med årets tariffoppgjør. Gjønnes peker særlig på enkelte viktige punkter:

Vi fikk beholde sikringsbestemmelsene, og elementer av seniorpolitisk karakter er innlemmet i avtaleverket. - Robert Gjønnes

Oppdaterte avtaler er tilgjengelige på medlemssidene.