Bli medlem

Medlemsskap i NFF forutsetter utfylt søknadsskjema. Du kan enten fylle ut et papirskjema, eller benytte vårt online-skjema.

Som medlem har du også tilgang til medlemssidene på foreningens hjemmesider, natca.no. For å få tilgang, må du registrere en konto for hjemmesidene.

Er du allerede medlem, men mangler tilgang til hjemmesidene, trenger du bare å registrere en konto.

Medlemmer har rett til innsyn i foreningens virke. Denne innsynsretten ivaretas gjennom at medlemmene, etter innlogging, har tilgang til dokumenter og korrespondanse. Er du medlem men mangler innloggingsinformasjon må du registrere deg på nettsiden. De oppgitte opplysningene kontrolleres opp mot medlemsregisteret før det gis full tilgang til nettsidene.