Natca.no angrepet av "Ransomware"

Serveren hjemmesidene våre ligger på har blitt angrepet av et nytt Ransomware, som til nå har fått navnet "MOTD Ransomware". Hackeren krever 10 BitCoins for å frigi koden, men selv med betaling er det ingen garanti for at sidene faktisk låses opp. Vi har backup av selve hjemmesiden, men inhold som krever pålogging har beklageligvis ikke blitt med i backup-rutinene. Webmaster jobber nå med å gjenopprette dette innholdet fra NFFs digitale arkiv, mens vi håper på at noen knekker koden. Vi beklager de ulemper dette medfører.

Eksperter, som grunnleggeren av ID-Ransomware, har blitt oppmerksomme på dette viruset og er på jakt etter mer informasjon:

Gjenåpning av diskusjonsforum

 

Webmaster har nå test-åpnet et diskusjonsforum med prøvetid. For å få tilgang til innleggene må det naturligvis logges inn. Det er kun én kategori for øyeblikket, men det får man organisere etter hver som diskusjonene utarter seg. Lykke til!

Memorandum of Understanding

 

 

Den 31. mai 2016 samlet foreningene som representerer flygeledere i Storbritannia og Gibraltar, Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island seg i Reykjavik for å signere  "Memorandum of Understanding" (MoU).

Undertegning av MoU gir et tydelig standpunkt om samarbeid på tvers av grensene på foreningsnivå for å sikre at flysikkeret alltid er hovedfokus i ATM-bransjen og for å forsikre om at det ikke oppstår sosial dumping innen flygelederyrket i ATM-markedet.

Partene i denne MoU står samlet og har et felles mål: Sikkerhet først! Alltid! Sosial dumping i ATM-bransjen forringer sikkerhet!

Flyoperativt Forum 2016

Også i 2016 var NFFs Faglige Utvalg representert ved Flyoperativt Forum (FoF) på Gardermoen. Grunnet en økning i deltageravgift har vi redusert antallet deltagere de siste årene, men føler at vi får utbytte av å delta også med færre deltagere. 

Flyoperativt Forum er en bra arena for å tilegne seg informasjon om hva som skjer på tvers av virksomhetene innen luftfart, både i Norge og internasjonalt. I tillegg gjør de sosiale arrangementene under FoF det mulig å danne bekjentskaper man ikke ellers kommer i direkte kontakt med i sitt daglige virke som flygeleder i Norge. 

Tilfreds med lønnsoppgjøret

Anne Mari Bratten (Spekter) og Robert Gjønnes (Foto: Bendik Heggelund)

 

Robert Gjønnes avbildet sammen med Spekters Adm. Dir, Anne Mari Bratten, mens de signerer avtalene.

Basert på rådende forhold, er Gjønnes tilfreds med årets tariffoppgjør. Gjønnes peker særlig på enkelte viktige punkter:

Vi fikk beholde sikringsbestemmelsene, og elementer av seniorpolitisk karakter er innlemmet i avtaleverket. - Robert Gjønnes

FU deltok i World ATM Congress

8 og 9 mars 2016 deltok Faglig Utvalg på World ATM Congress i Madrid. 

Årets utgave av World ATM Congress ble innholdsrik, og Faglig Utvalgs medlemmer ble holdt aktive med seminarer, presentasjoner og teknologidemonstrasjoner fra tidlig morgen til messens slutt hver dag.

Communicating for Safety

Den 21 til 24 mars deltok Halvar Myrseth fra Faglig Utvalg på "Communicating for Safety", en flysikkerhetskonferanse som arrangeres årlig av vår søsterorganisasjon National Air Traffic Controllers Association (NATCA) i USA.

Årets utgave ble arrangert uken etter IFATCA Annual i Las Vegas. Vedlagt er link til den fyldige rapporten Halvar har produsert i etterkant av konferansen (krever innlogging).

http://natca.no/arkiv/2016/05/moterapport-cfs-2016-las-vegas

Sider