NFF-styret får opplæring i pensjon

I forbindelse med årets aller første styremøte i Oslo, inviterte NFF-leder Robert Gjønnes pensjonsekspert Hilde Nordstoga i Steenberg & Plathe til å holde et foredrag for styret.

Seminaret opplevdes som svært nyttig for styrets medlemmer, og vi fikk diskutert rundt, og lært mye om, temaer som ”ytelsesbasert vs. innskuddsbaserte ordninger”, ”balanseføring av pensjonsutgifter på selskapets regnskap”, ”levealdersjustering”, ”særaldersgrense vs. AFP” og så videre, og så videre.

Medlemsmøte i Bodø

Foto: Sverre Elsbak

I forbindelse med NFFs styremøte i Bodø 27. november ble det arrangert et medlemsmøte for medlemmene i Bodø TWR/APP og ATCC.

Det var ingen ting å si på oppmøtet. Det ble stilt svært mange interessante spørsmål, og styret oppfatter medlemmene som svært kompetente og engasjerte. Spesielt relevant var spørsmålene rundt "Norway ACC", der leder Robert Gjønnes svarte etter beste evne.

Flygelederen.no

NFF har fått medhold i en klagesak på domenet "Flygelederen.no"

Klagen kan leses i sin helhet på NORIDs klagearkiv.

Vi jobber med en digital satsning av magasinet "Flygelederen", den vil snart komme i en nettleser nær deg!

Hilsen fra Knut Skaar

Tidligere flysikringsdirektør Knut Skaar jobber nå på NORDICAO i Canada.

NFF har fått et hyggelig, men ufrankert, brev fra Knut Skaar der han informerer om hans sysler i disse dager. Dette setter vi stor pris på, og ønsker Skaar lykke til med ny jobb i hos NORDICAO.

Oslo ATCC endrer struktur

Avinor Flysikring AS endrer organisasjonskartet. Det nye nå er "Forretningsområder" og "Sektorgrupper". Norway ACC, det vil si Forretningsområde Underveistjenester, består nå av tre sektorgrupper tilsvarende de tre kontrollsentralene vi har. I tillegg har det blitt opprettet en ny sektorgruppe, TMA. Denne består i hovedsak av Oslo APP og Farris APP.

Dermed er det nå 2 enheter innenfor det som tidligere het Oslo ATCC: Sektor Øst og Sektor TMA.

Årsmøtet 2014: Bildespesial

Ordstyrer Gudbrand Rognes. Foto: Tom-Snorre Skaret

NFFs årsmøtesamling for 2014 ble avholdt ved Rica Hell Hotell fra den 13 til 16 mars. Torsdag 13 mars hadde man en gjennomgang arbeidstid, helgebelastning og skiftordning ved Rolf Skrede. Orienteringen hadde også fokus på lav levealder blandt flygeledere basert på en uformell undersøkelse av dødelighet fra 1993 til 2013. Dagen ble avsluttet med orientering om Fremtidig ATM System for tårn ved avtroppende leder av operativ gruppe i prosjektet, Per Ove Orderud-Skare, så vel som en gjennomgang av status i RVT prosjektene ved Kathrine Nerem.

Sider