Pressemeldinger fra CANSO og ATCEUC

CANSO var i går, 3/10, svært bekymret for "Industrial Action" som var planlagt av medlemslandene til ATCEUC. ATCEUC svarte i dag med å avblåse streiken, med begrunnelse i at EC endelig er klar til å lytte.

"In the forthcoming days, ATCEUC expects to achieve a real and effective social dialogue where our concerns and proposals will really be taken on board." - Sitat pressemelding ATCEUC

Les mer i de vedlagte pressemeldingene i PDF-format.

ATCEUC og SES II+

NFFs kommentar til saken på Aftenbladet:
 
Norsk Flygelederforening (NFF) er medlem av ATCEUC. NFF støtter ATCEUCs synspunkt vedrørende den foreslåtte SES II+ lovgivingspakken. Forslaget bærer preg av politiske ambisjoner uten tilstrekkelig forankring i den operative virkelighet - det vil etter NFFs vurdering skape langt flere problemer enn det anslagsvis løser. NFF skal delta i et møte i ATCEUC på Malta den 4.10 der denne saken kommer til å diskuteres videre. 
 
NFF deltar i "action day", men selvfølgelig innenfor rammene av gjeldende avtaleverk og norsk lov. NFF har ikke anledning til å streike og har heller ikke ønske om å gjøre dette.

Sterk vind i høyden

Kraftig: Voldsom turbulens forårsaket kaos i kabinen på denne Airbus A-380 fra Singapore Airlines underveis mellom Singapore og London den 26. Mai i år. Foto: Alan Cross - www.alancross.ca
Kraftig: Voldsom turbulens forårsaket kaos i kabinen på denne Airbus A-380 fra Singapore Airlines underveis mellom Singapore og London den 26. Mai i år.

«Please fasten your seatbelts - we might experience a few bumps ahead.»

Viktig med gode forberedelser

Tre personer omkom: I fjor sommer havarerte en tysk Cessna 172 ved Bjugn. I følge Havarikommisjonens rapport fortsatte småflyet inn i områder med marginale værforhold til tross for at lufttrafikktjenesten informerte forholdene. FOTO: Geir Otto Johansen / NTB scanpix
Tre personer omkom: I fjor sommer havarerte en tysk Cessna 172 ved Bjugn. I følge Havarikommisjonens rapport fortsatte småflyet inn i områder med marginale værforhold til tross for at lufttrafikktjenesten informerte forholdene. FOTO: Geir Otto Johansen / NTB scanpix. Tekst: Anders Forseth

Luftfartstilsynet utgir en årlig VFR-guide. Denne er et godt hjelpemiddel for småflypiloter.

Endelig nytt tårn på Kjevik

I tillegg til ny utsikt til Ålefjær og ned på strandløvene på Hamresanden ser man nå hele rullebanen fra tårnet. Foto: Liv Ellen Ensby
God oversikt: I tillegg til ny utsikt til Ålefjær og ned på strandløvene på Hamresanden ser man nå hele rullebanen fra tårnet.

Med et 38 meter høyt kontrolltårn har omsider flygelederne på Kjevik utsikt over hele rullebanen.

Ansattvalget avsluttet

Ansattvalget er avsluttet og våre foreslåtte kandidater kom inn med god margin:

Olav Aadal, NFF
Grete Ovnerud, NFF
Per Erik Nilsen, NTL
Heidi Sørum, NTL

Første vara er Ingrid Synnøve Brenderyen, Stafo luftfart.

Takk til alle de som stemte og gratulerer med valget til representantene!

Styret

Lønnsoppgjør 2013

Protokollene og lønnstabellen er nå publisert! De finner du i oversikten på forsiden eller ved å åpne http://natca.no/overenskomst

NFF leder Robert Gjønnes
Mellomoppgjøret 2013 ble et moderat oppgjør, hvor NFFs medlemmer fikk det samme som samfunnet ellers, og det er vi tilfreds med. Vi opplevde forhandlingene med Avinor i forbindelse med mellomoppgjøret 2013 som positive, og det tar vi med oss videre i det viktige arbeidet som ligger foran oss den nærmeste tiden.

 


 

 -NFFs leder, Robert Gjønnes

Praktisk bruk av hjemmesiden

Velkommen til NFFs nye ansikt på internett.

Siden har knapt nok vært på internett i en halv uke, men allerede har svært mange tatt en titt på siden og over 60 medlemmer har registrert seg på nytt. Dette varmer en webmasters hjerte.

Her følger en kort innføring i litt praktisk bruk av hjemmesiden.

Sider