Ansattvalget avsluttet

Ansattvalget er avsluttet og våre foreslåtte kandidater kom inn med god margin:

Olav Aadal, NFF
Grete Ovnerud, NFF
Per Erik Nilsen, NTL
Heidi Sørum, NTL

Første vara er Ingrid Synnøve Brenderyen, Stafo luftfart.

Takk til alle de som stemte og gratulerer med valget til representantene!

Styret

Lønnsoppgjør 2013

Protokollene og lønnstabellen er nå publisert! De finner du i oversikten på forsiden eller ved å åpne http://natca.no/overenskomst

NFF leder Robert Gjønnes
Mellomoppgjøret 2013 ble et moderat oppgjør, hvor NFFs medlemmer fikk det samme som samfunnet ellers, og det er vi tilfreds med. Vi opplevde forhandlingene med Avinor i forbindelse med mellomoppgjøret 2013 som positive, og det tar vi med oss videre i det viktige arbeidet som ligger foran oss den nærmeste tiden.

 


 

 -NFFs leder, Robert Gjønnes

Praktisk bruk av hjemmesiden

Velkommen til NFFs nye ansikt på internett.

Siden har knapt nok vært på internett i en halv uke, men allerede har svært mange tatt en titt på siden og over 60 medlemmer har registrert seg på nytt. Dette varmer en webmasters hjerte.

Her følger en kort innføring i litt praktisk bruk av hjemmesiden.

Sider