For Medlemmer

Medlemmer har rett til innsyn i foreningens virke. Denne innsynsretten ivaretas gjennom at medlemmene, etter innlogging, har tilgang til dokumenter og korrespondanse. For å bli medlem, fyll ut søknadsskjema og send til nærmeste tillitsvalgt eller direkte på post eller epost til NFF. Er du medlem men mangler innloggingsinformasjon må du registrere deg på nettsiden. De oppgitte opplysningene kontrolleres opp mot medlemsregisteret før det gis full tilgang til nettsidene.

Protokoller, avtaler, overenskomster, referater og så videre blir lagt ut fortløpende.

Her vil det etter hvert også komme nyttig informasjon for tillitsvalgte.

Januar 2008: Huskeliste for tillitsvalgte

Innmelding på web