Årsmøte

Årsmøte overstått

 

Styret ønsker å takke alle tillitsvalgte, lokale medlemmer, faglig utvalg og ikke minst pensjonister for at dere stilte opp under NFFs årsmøtemiddag.

Årsmøte 2015

Radisson Blu Stavanger. Foto: Radissonblu.no

NFFs tradisjonelle Årsmøtesamling finner sted på Radisson Blu Royal Hotel i Stavanger i perioden 19. - 22. mars. Selve årsmøtet finner sted fredag den 20. mars. Årsmøtemiddagen er på lørdag 21. mars.

Frist for innsendelse til saker til årsmøtet er satt til fredag den 13. februar. Vi håper så mange som mulig vil delta i lokale NFF-møter i forkant av årsmøtet, slik at de tillitsvalgte har best mulig grunnlag når stemmer skal avgis.