Pensjon

NFF-styret får opplæring i pensjon

I forbindelse med årets aller første styremøte i Oslo, inviterte NFF-leder Robert Gjønnes pensjonsekspert Hilde Nordstoga i Steenberg & Plathe til å holde et foredrag for styret.

Seminaret opplevdes som svært nyttig for styrets medlemmer, og vi fikk diskutert rundt, og lært mye om, temaer som ”ytelsesbasert vs. innskuddsbaserte ordninger”, ”balanseføring av pensjonsutgifter på selskapets regnskap”, ”levealdersjustering”, ”særaldersgrense vs. AFP” og så videre, og så videre.